Betingelser

PRISER
Kollekta tar forbehold om prisendringer. Prisjusteringer kan forekomme uten varsel. Varslet prisjustering skjer to ganger i året.

LEVERINGSVILKÅR
Fraktkostnader belastes i henhold til gjeldende fraktprisliste eller etter avtale.

BESTILLINGSVARE
Bestilte varer leveres fra annet lager. Leveringstid etter ordrebekreftelse. Frakt kommer i tillegg i tillegg til gjeldende fraktavtale.

BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal skje senest på forfallsdato som er angitt på faktura. Forsinket rente tilkommer dersom betaling skjer senere enn forfall.

EIE
Leverte varer forblir Kollektas eiendom inntil de er fullt betalt.

KONTROLL AV LEVERING
Kjøper plikter å kontrollere varene ved levering. Sjekk at antall pakker samsvarer med fraktdokumentene, at emballasjen ikke er skadet og at antall leverte enheter stemmer med følgeseddelen.

TRANSPORTSKADER
Eventuelle transportskader skal meldes til transportøren. Skaden skal registreres på fraktbrevet og bekreftes av sjåføren på stedet.

ANDRE FEIL
Andre skader eller feil skal meldes og klages til Kollekta innen 7 dager. Dersom det ikke klages innen fastsatt tid, bortfaller klageretten.

GARANTI
Vår garanti dekker material- og produksjonsfeil og er gyldig i 12 måneder fra salgsdato.

RETUR OG KLAGER
Ved retur eller klage skal Kollekta AS kontaktes og saken får returnummer. Kontakt er enklest via info@kollekta.no.

Ved retur av retur/klage skal varene alltid merkes med returnummer. Pakk varen godt.

PERSONLIG INFORMASJON
Vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov.

 

Spørsmål tilknytta Kjøpsbetingelser:

info@kollekta.no

Telefon: 94102501