Veiledning: 

Produkt:

Sugende underlag

Ikke sugende underlag Flis på flis Dampsperre  Innvendig bruk  Utvendig bruk Klar til bruk  Kan vannes ut 
Primer Superior X X X    X X

X

 
Primer Plus  X        X  X  X  X
Hydroprimer        X  X    X  

 * Hydroprimer er en primer til membransystem.